Saturday, 01/10/2022 - 13:00|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Khảo sát thực hiện chính sách đối với học sinh bán trú

Ngày 20-9, đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện các chính sách đối với học sinh (HS) dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng.
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên

Năm học 2021-2022 là năm học thứ 2 liên tiếp giáo dục mầm non chịu tác động không nhỏ từ dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm và cố gắng của đội ngũ giáo dục mầm non toàn tỉnh, công tác giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022 đã đạt được nhiều kết quả ...