Tuesday, 18/05/2021 - 15:49|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Ấn tượng từ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trực tuyến toàn quốc năm 2020

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tư ...
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

KỲ VỌNG VÀO CHÍNH SÁCH MỚI

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 100 cơ sở giáo dục mầm non địa bàn gần khu công nghiệp, trong đó, có 65 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Theo đó, từ ngày 1-11/2020, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính ...