Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022.