Saturday, 02/12/2023 - 12:37|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-gdtrh" title="Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên" rel="dofollow">Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên</a>

Đoàn vận động viên Đảng ủy Sở GDĐT đoạt 01 giải Nhất và 01 giải Nhì Giải thể thao truyền thống Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXIV

Kết quả: Đôi động viên Nguyễn Quang Lập và Đỗ Xuân Tùng đoạt 01 giải Nhất môn bóng bàn (nội dung đôi nam 46 tuổi trở lên) và đôi vận động viên Phạm Công Đỉnh và Hoàng Việt Cường đoạt giải Nhì môn bóng bàn (nội dung đôi nam 45 tuổi trở xuống).
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-gdtrh" title="Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên" rel="dofollow">Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên</a>

Đoàn vận động viên của Đảng bộ Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên đoạt 1 giải Nhì đôi nam bóng bàn (từ 46 tuổi trở lên) trong Giải thể thao truyền thống lần thứ XXIII, năm 2022 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Đôi vận động viên Nguyễn Quang Lập (Phó Bí thư Chi bộ số 2) và Đỗ Xuân Tùng (Đảng viên Chi bộ Trung tâm  GDTX tỉnh Thái Nguyên) đã xuất sắc đoạt giải Nhì nội dung thi đấu đôi nam bóng bàn.