Saturday, 02/12/2023 - 13:09|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học</a>

Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên

Năm học 2021-2022 là năm học thứ 2 liên tiếp giáo dục mầm non chịu tác động không nhỏ từ dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm và cố gắng của đội ngũ giáo dục mầm non toàn tỉnh, công tác giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022 đã đạt được nhiều kết quả ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học</a>

Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Chiều ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương đã tổ chức họp thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 3. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ...