Friday, 12/08/2022 - 03:46|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/thi-thpt-quoc-gia-2015" title="Lớp 12" rel="dofollow">Lớp 12</a>

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | 15H15 NGÀY 13.3.2020

Để đáp ứng yêu cầu ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 THCS và lớp12 THPT, http://thainguyen.edu.vn/ sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV 7, Đài phát thanh và Truyền hình ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/thi-thpt-quoc-gia-2015" title="Lớp 12" rel="dofollow">Lớp 12</a>

02. Ngữ âm – Âm Phụ âm | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Tiếng Anh

Để đáp ứng yêu cầu ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 THCS và lớp12 THPT, http://thainguyen.edu.vn/ sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV 7 và Đài phát thanh và Truyền ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/thi-thpt-quoc-gia-2015" title="Lớp 12" rel="dofollow">Lớp 12</a>

01. Ngữ âm – Âm Nguyên âm | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Tiếng Anh

Để đáp ứng yêu cầu ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 THCS và lớp12 THPT, http://thainguyen.edu.vn/ sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV 7 và Đài phát thanh và Truyền ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/thi-thpt-quoc-gia-2015" title="Lớp 12" rel="dofollow">Lớp 12</a>

HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH | MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | 14H30 NGÀY 10.03.2020 |

Để đáp ứng yêu cầu ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 THCS và lớp12 THPT, http://thainguyen.edu.vn/ sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV 7 và Đài phát thanh và Truyền ...