Saturday, 01/10/2022 - 11:37|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-giao-duc" title="Tin giáo dục" rel="dofollow">Tin giáo dục</a>

Khảo sát thực hiện chính sách đối với học sinh bán trú

Ngày 20-9, đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện các chính sách đối với học sinh (HS) dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng.
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-giao-duc" title="Tin giáo dục" rel="dofollow">Tin giáo dục</a>

Không đỗ lớp 10 công lập: Vẫn còn cơ hội cho học sinh

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao cho các trường THPT trong toàn tỉnh tuyển sinh 12.980 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. Như vậy, sẽ có khoảng 3.600 học sinh không có được “tấm vé” vào học các trường công lập. Sau khi ...