Tuesday, 18/05/2021 - 16:04|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày hiệu lực:
31/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2021
Ngày hiệu lực:
31/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo và dự toán NSNN lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực